Indicadores de lubricación de graxa de aceite para equipos de lubricación

O indicador de lubricación con graxa de aceite utilízase para comprobar o caudal ou a presión nos equipos/sistemas de lubricación. Existen varias series de indicadores para equipar o sistema de lubricación segundo os diferentes requisitos, como dispositivos de control ou monitorización instalados na liña de tuberías dos sistemas de lubricación.